PROGRAMI POLITIK I LËVIZJES PËR BASHKIM (LB)

Lëvizja për Bashkim (LB) është subjekt politik i cili përpiqet për zgjidhjen e çështjes së pazgjidhur shqiptare dhe për mirëqenie të qytetarit.

QËLLIMET DHE DETYRAT

Gjatë gjithë veprimtarisë së vet LB do të angazhohet:

-për zgjidhjen e çështjeve të mbetura në mes të Kosovës dhe Serbisë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës;

-për ndryshime rrënjësore të Kushtetutës së Kosovës, veçanërisht të pjesëve ku cungohet e drejta e popullit shqiptar të Kosovës për të vendosur vetë për fatin e vet;

-për mbajtjen e referendumit për bashkimin e Republikës së Kosovës me Republikën e Shqipërisë;

-për integrime kombëtare të popullit shqiptar, e veçanërisht për integrimet në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë;

-për integrime ndërkombëtare të Republikës së Kosovës;

-për zhvillim ekonomik, për hapje të vendeve të reja të punës dhe për mirëqenie të qytetarëve;

-për luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar;

-për shtet ligjor dhe demokratik;

-për arsim e shëndetësi sa më të përparuar dhe në përputhje me kërkesat e nevojat e kohës;

-për ngritje të cilësisë në kulturë dhe sport;

-për ambient të pastër e të shëndetshëm.

LB do t’i mbështesë pa rezervë:

-përpjekjet e popullit shqiptar në Kosovën Lindore për të drejta politike deri në vetëvendosje;

-përpjekjet e popullit shqiptar në Maqedoni e në Mal të Zi për të drejta të barabarta deri në vetëvendosje.

Duke qenë se bashkimi i popullit shqiptar:

-rrit sigurinë kombëtare;

-nxit dhe ndihmon zhvillimin ekonomik të mbarë kombit;

-ndihmon procesin e integrimeve ndërkombëtare të popullit shqiptar;

-shtendos raportet e tensionuara në rajonin ballkanik;

-rrit dhe forcon sigurinë dhe paqen rajonale dhe evropiane.

Lëvizja për Bashkim qëllim final ka bashkimin e popullit shqiptar në një shtet të vetëm, të lirë e demokratik

MJETET DHE METODAT

-LB-ja, në përputhje me rrethanat e reja, zgjidhjen e çështjes shqiptare nuk e konsideron si një akt të vetëm, por si një proces.

-LB-ja qëllimet e veta do t’i realizojë në mënyrë institucionale, por nuk i përjashton as format e tjera demokratike.

-LB-ja marrjen e pushtetit nuk e konsideron si qëllim në vetvete, por mjet për realizimin e qëllimeve të veta.

-Për realizimin e programit të vet politik, LB-ja do të bashkëpunojë me të gjitha institucionet shtetërore dhe subjektet politike brenda dhe jashtë vendit.

-LB-ja e konsideron dialogun politik si rrugën më të mirë për zgjidhjen e problemeve ndërmjet shteteve.

-LB-ja konsideron se parimi i reciprocitetit ndihmon zgjidhjen e drejtë të problemeve ndërmjet shteteve.

PARIME DHE BESIME

-Aspirata e popullit shqiptar për të jetuar i lirë dhe i bashkuar ka mbetur e pavdekshme, përkundër përpjekjeve të pareshtura të pushtuesve për ta mbytur atë.

-Një popull i organizuar mirë rreth një koncepti të drejtë politik dhe i vendosur në qëllimin e vet, i gjen rrethanat e favorshme ndërkombëtare dhe i realizon aspiratat e veta.

-Procesi i natyrshëm dhe i pandalshëm i zhvillimit dhe integrimit të kombit shqiptar i lehtëson përpjekjet për realizimin e suksesshëm të bashkimit kombëtar.

-Nevoja e popujve të rajonit për stabilitet politik dhe për zhvillim ekonomik është në funksion të krijimit të kushteve për zgjidhjen e drejtë të problemeve ndëretnike.

-LB-ja beson se integrimet euroatlantike dhe në përgjithësi ato ndërkombëtare janë në harmoni me frymën e integrimeve kombëtare.

-Vendosja e sundimit të ligjit dhe luftimi i korrupsionit është parakusht për një shoqëri demokratike dhe për një qeverisje të mirë.

-LB-ja mbështet parimin e barazisë para ligjit të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës.

-LB-ja është kundër terrorizmit si metodë lufte për realizimin e qëllimeve politike.

-LB-ja është kundër diskriminimit mbi baza raciale, kombëtare, fetare a gjinore.


*     *     *

Ky është programi politik i LB-së, i cili, me kalimin e kohës, me ndryshimin e rrethanave, mund të ndryshojë, por duke mbetur gjithmonë program i bashkimit kombëtar.

Alenca Kuqezi